Start
Om oss
Lyssna på oss
Repertoarlista
 
 

Ur vår aktuella repertoarlista för klarinett och piano

 J M Molter, klarinettkonsert

W A Mozart, klarinettkonsert kv 622

C M von Weber, klarinettkonsert

 

Sonater

J Brahms, sonate i f-moll

J Brahms, sonate i ess-dur

F Mendelsohn, sonate

C Saint-Saens, sonate

P Hindemith, sonate

F Poulenc, sonate

B Martinu, sonatine

 

 

 

 

Karaktärsstycken

L-E Larsson, tre stycken

O. Messiaen, Kvartetten till tidens ände

G Pierné, Chanzonetta

A Berg, Vier stücken

C M von Weber, Grand duo concertante

C Debussy, Première Rhapsodie

R Schumann, fantasistycken

N W Gade, fantasistycken