Start
Om oss
Lyssna på oss
Repertoarlista
 
 

Anne-Sophie Hållén har spelat piano sedan tidiga år. Studerade 1974-78 på Ingesunds Musikhögskola.

Länsmusiker i Umeå 1978-81, samt studier vid akademien i Prag för prof. Valentina Kamenikova.

Deltagit i masterclasses för prof. Hans Leygraf och Radoslav Kvapil. Deltagit i kurser i romansintepretation för Dorothy Irwing samt för Elisabeth Söderström och Lars Roos.

Anne-Sophie arbetar till vardags som kammarmusiker och lärare i Linköping.

 

 

 

 

 

Jan Hållén har spelat klarinett sedan 10 års åldern. Studerade för Tage Swärd vid Ingesunds Musikhögskola 1973-77.

Projektanställd vid några tillfällen som musiker vid Svenska Riksteatern samt länsmusiken i Övre Norrland.

Deltagit i masterclasses för prof. Valter Boekens i Belgien, Hans Deinzer i Hannover, Karl Leister vid Berlinfilharmonikerna, samt för Stanley Drucher vid filharmonin i New York.

Han spelar också folkmusiklåtar på spilåpipa och härjedalspipa i Dunkrok.

Jan är verksam som kammarmusiker och lärare i Linköping.

 

 

 

HållénDuo har under 20 års tid konserterat med egna program eller i kombination med andra musiker såsom blåsare, sångare och stråkmusiker.